Monday, December 04

Ashawo Olinda & Stunner Varikubhaudhana Hanzi Tytan Akadzingwa Akugara Ku Reading

Good morning. I was collecting my data but I have now confirmed nyaya yangu. Pakauya stunner kuno Ku England, Olinda kadzinga taytan pamaba. Ty anga akugara ku Reading. Olinda ndokutanga kukwira nastunner. Stunner haasi ku feeler hake Oli but arikudawo kuwana kurarama. Oli booked him a holiday home. Musi wekurohwa uya Oli was Ku hotel na Stunner. Then Dexter weku club nakira ano diwa naOli zvisingaite. But Dexter haadi. Anoda tuma slender by nature.

  • Share: