Monday, April 22

Education News

January 19, 2024

Applying for Jobs in the UK from Zimbabwe

In today's interconnected world, the pursuit of career opportunities often leads individuals to explore job opportunities abroad. For those aspiring to work in the United Kingdom from Zimbabwe, navigating the application process can be both exciting and challenging. This article provides a concise guide on how to effectively apply for jobs in the UK from Zimbabwe.         1. Research Job Opportunities: Begin your job search by exploring online platforms such as job portals, company websites, and recruitment agencies. Identify companies in your field of interest and regularly check their career pages for the latest job listings. 2. Tailor Your CV and Cover Letter: Customize your Curriculum Vitae (CV) to align with the specific job requirements

October 28, 2023

Zvashamisa Vakawanda Chiweti Cha Anna Honde Kuita Churu Chemajuru Kupfeka Seiko Ma Socialites Edu Anoda Grooming

😂😂🤣🤣Tangai matarisa zvamakapfeka musati mabuda mumba         Post yadzugwa faster faster kunga disc rePono raPleya by mistake mune vanyarikani😅😅🤭🤭🙌🙌🙌Zviweti zvenyu hazvidi kushaishirwa, zvinongobuda, musina kufungira😂😂😂😂Kumwe kupfekasoo           Haa masocialites esu anoda grooming.. Jackie ngarande and pokello shd do maworkshop e etique.. how can a full ass grown woman Buda panze akapfeka hembe dzekugym and pose for a foto             Ndamunyarira kunge ndini did they check before sending pa social media zvinhu zvacho kachuru Ako nekuonda kakungooneka kuti kasara kabhonzo

October 17, 2023

Zimbabweans In South Africa Mudi Wa 26 Takananga Ku Boarder

Ichokwadi here kuti vanhu vari kunovhara beitbridge kana chiri chokwadi ngaritopiswe hanti nderedu avo ma airports.         26 October marovha ese mahwindi ese munodiwa ku border. food beer water transport zvichange zviripo join progressive watsup groups unyorese zita rako upiwe tag           HAPANA ARI KUSUNGWA...makavhotera kubeitbridge here marombe imi mhepo yekuda kuurawa nezanu uko count me out