Monday, December 04

Mai Dhuterere Vorongedza Mabag Avo Zvanyadzisa Nekushungurudza Mambo Dhuterere Kumitisa Musikana Uyo Wekuchurch

Ko dhuterere zvaariye akaimba akaimba zvinonyadzisa zvinogumbura Hanz kune varume vanoredzera kurera pfambi ngavabate nyoka nyamafingu ko zvabvepi fut

 

 

 

 

 

Ukageza unonyegwa kana ukaita vana 2 hazvioneke.Mambo Dhuterere vaienda nekupi pakadai,mai Dhuterere ngavazvitambire vazive kuti vari pachipari.

 

 

 

 

 

 

Go girl 4 mths pregnant idya zvinovaka muviri mwana wako akure watoroorwa iwe.Zvofumurwa🤪🤪🤪🤪Mambo

 

 

 

 

Dhuterere Kozvadii Kuchurch Kwenyu Ngavakudzidzise Hunhu Wakanhumburisa Musikana Weku Church Mukadzi Wako Chembere 20 Years older than you

  • Share: