Monday, December 04

Mai Maketeni Vasuwa Maitt Voti Shamwari Yangu Idya Kujeri Ikoko Zvinopfuura

Everything happens for a reason hang in there Mura❤️❤️❤️❤️

#maimaketeni 
#catfamilyaunt 
#proudseamstressCount down begins
Soon tenge tanavo it's nt easy kana Muraaa tisingamuone veduwee 🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️

  • Share: